ภาพบรรยากาศงานรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องพญาไท 3-4 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพ