ติดต่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ปรึกษาโครงการ PPP O&M M82

  • บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  • บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด
  • บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

โทร : 02-636-7510 กด 4

อีเมล : pppm82.project@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา