วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

เพื่อดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ให้สามารถอำนวยการจราจรบนมอเตอร์เวย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ